Villa Forus is het thuis van twaalf mensen met een verstandelijke beperking. Een eigen plek om te wonen, te eten, te slapen en een deel van de vrije tijd in te vullen. Met professionele zorg en liefdevolle begeleiding.

Onze kernwaarden zijn: veilig, plezierig, jezelf mogen zijn, kleinschalig, zo zelfstandig mogelijk, warmte, geborgen, gezellig, huiselijk, saamhorigheid en thuisgevoel.

Mensen vertelt meer over wie er in Villa Forus wonen, werken en erbij betrokken zijn.

Wonen & Zorg beschrijft wat we doen, hoe we dat doen en waar we voor staan.

Voor meer informatie: mailviawebsite@villaforus.nl