Vrije tijd

  • De vrije tijd wordt zoveel mogelijk op maat ingevuld.
  • Er is in de week een vast patroon van individuele activiteiten. Er is waar nodig begeleiding bij deze activiteiten en waar mogelijk worden hier vrijwilligers ingezet.
  • In het weekend is er een actieve invulling en wordt er een groep activiteitenplan gemaakt in overleg met de bewoners en zo nodig wordt hier een extra dienst voor ingeroosterd.
  • Het personeel heeft hierbij een inspirerende en activerende rol
  • Een maal per jaar wordt er een groepsvakantie georganiseerd
  • Er wordt actief groepsactiviteiten georganiseerd zoals bv bezoek festivals, cultureel centrum, oase, bowling …………..waar mogelijk/ nodig met behulp van vrijwilligers.