Wonen & Zorg

In Villa Forus bieden we wonen met begeleiding en zorg. We doen dit uiteraard binnen de hiervoor geldende wettelijk kaders. En op basis van een aantal uitgangspunten en regels die we met elkaar hebben afgesproken. We onderscheiden daarbij de volgende thema’s.

Wonen

Zorgverlening

Vrije tijd

Eten