Vrienden

Het bekostigen van zaken en activiteiten die buiten de reguliere Wlz zorg vallen en die de geringe eigen draagkracht van onze bewoners te boven gaan, wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van Villa Forus. Het zijn vaak verdere familieleden, vrienden en kennissen van bewoners en ouders. Maar ook verschillende Soester ondernemers leveren hun bijdrage, vaak deels in natura. Eerder werden er bijdragen ontvangen van op onze doelgroep gerichte fondsen.

Meer informatie over vrienden vindt u verder op onze website onder:

Stichting Vrienden

Donateurs Bus

Donateurs/Sponsoren

“De Club van 100 ”

Beleidsplan Vrienden