Ouders

Het initiatief tot het oprichten van Villa Forus komt vanuit de ouders. Vandaag de dag zijn ouders nog steeds in sterke mate betrokken bij het huidige thuis van hun kinderen.

Ten eerste treden ouders op als de officiële belangen behartigers van hun zoon of dochter. Voor individuele zorggerelateerde belangen bijvoorbeeld spreken ouders op regelmatige basis met de persoonlijk begeleider van hun kind. Het afstemmen van collectieve belangen vindt plaats binnen de Vereniging Op Ons Zelf, waar alle ouders lid van zijn.

Verder zijn veel ouders actief als bestuurs- of commissielid binnen de genoemde vereniging of in een van de stichtingen die ten behoeve van Villa Forus zijn opgericht. Ook kunnen ouders een rol hebben bij de uitvoering van individuele of groepsactiviteiten van de bewoners. Vanzelfsprekend komen ouders van tijd tot tijd bij hun zoon of dochter op bezoek.

Al met al zijn ouders regelmatig in Villa Forus te vinden. Zij gedragen zich zodanig dat de dagelijkse gang van zaken niet wordt verstoord. Ouders zijn daarom altijd welkome gasten.