Bewoners

Onze bewoners staan voorop. Allen hebben ze een verstandelijke beperking en daarmee een blijvende intensieve zorgbehoefte. Voor hen is 24 uur per dag zorg in nabijheid en/of permanent toezicht noodzakelijk. Zij zijn als zodanig voor de Wlz geïndiceerd.

In Villa Forus wordt wonen met begeleiding en zorg geboden. Iedere bewoner krijgt er zorg op maat, beschreven in een persoonlijk zorgplan.

Bewoners worden gestimuleerd om:
  • zelf invulling te geven aan het leven
  • deel te nemen aan de samenleving
  • zich te ontplooien, te leren en vaardigheden te ontwikkelen
  • zelf gekozen relaties aan te gaan en te onderhouden
  • deel te nemen aan zowel individuele als groepsactiviteiten

Wij respecteren ieder bewoner als een volwaardig persoon.