Buiten klussen 10-10-2020

Zaterdag 10 oktober is er weer lekker buiten geklust door een clubje familieleden en 2 bewoners!! Uiteraard op veilige corona afstand van elkaar. De weergoden waren ons goedgezind en gaven ons een mooie regenboog.

Patrick, het nieuwe lid van de tuincommissie, en Björn hebben beiden hun beste beentje voorgezet om de buitenboel rond de villa weer winterklaar te maken.

De coniferen zijn weer netjes gesnoeid, onkruid is als sneeuw voor de zon verdwenen en de garage is weer een mooie stalling voor de fietsen geworden. Verder is het zwembad geleegd, is er een begin gemaakt aan het hakselexperiment en is de overkapping met zijn goten weer brandschoon!

Al met al was het weer een goed geslaagde gezellig doe-ochtend bij de villa !